Psikodinamik Psikoterapi

Psikodinamik yaklaşıma göre, insan zihni çok yönlü ve karmaşıktır. Farkında olmadığımız içsel süreçler; davranışlarımızı, hayata bakış açımızı etkiler. Psikodinamik yaklaşım iç dünyamızın merkezinde ilişkilerin olduğunu öne sürer.  Doğumumuzdan itibaren deneyimlediğimiz ilişki dinamikleri bilinç altı süreçlerimizi etkilemektedir.

Psikodinamik Psikoterapi, bireyin terapist ile birlikte iç dünyasını anlamaya, anlamlandırmaya ve duygu ve davranışlarını, yaşamını gözden geçirmesi olarak tanımlanabilir.

Psikodinamik terapide kişinin şu anki davranışlarını etkileyen bilinçdışı süreçler üzerine çalışılır. Terapinin amacı kişinin geçmiş yaşantılarının bugüne etkisi, geçmiş ilişkilerden doğan ve kişinin hayatını etkileyen çözümlenmemiş çatışmalar üzerine çalışmak, bireyin davranış, duygu ve düşünceleri ardındaki bilinçdışı süreç ve motivasyonları araştırma ve anlama yoluyla farkındalığı arttırmaktır. Burada terapist yargılamayan, tarafsız ve açık bir konumdadır. Bu tutum kişinin iç dünyasında yaşadıklarını söze dökmesini, kendisini serbest bir şekilde ifade etmesini kolaylaştırmaktadır.

Bireyin düşünce ve duygularını olabildiğince sansür uygulamadan, aklına geldiği şekilde ve geldiği sırasıyla serbest bir şekilde anlatabilmesi için rahat bir ortam sağlanan seanslarda amaç terapistin yorum ve desteğiyle bireyin içgörü kazanması, yaşadıkları üzerine farkındalık geliştirmesidir.  Terapi sırasında kişi iç dünyasındaki bazı çatışmaları fark eder ve terapistin eşliğinde bu ruhsal düğümleri çözme ve onarma yolunda ilerler.