Evlilik ve Çift Terapisi

İlişkilerde yaşanan problemler karşılıklı etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır.

İlişki ve çift terapisinde hizmetinde amaç, ilişkide hatalı tarafı bulmak değil, yaşanan sorunu tanımlamaya çalışarak iki tarafın da bu sorunun oluşumundaki rolünü ortaya çıkarmaktır. Böylece yaşanan sorunlarla ilgili daha gerçekçi çözüm yolları bulmalarına yardımcı olmaktır.

İlişki ve çift terapisinde çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları sorunları anlama, çözmek için diaolog kurabilme ve sağlıklı ilişki kurabilmelerini sağlamayı amaçlar. Bu süreçte çiftin sağlıklı iletişim kurması, kurdukları iletişim sayesinde çatışma yaşadıkları alanları belirlemeleri, farklı düşüncelere sahip oldukları konularda uzlaşma sağlamaları, tekrarlayan problemlerde kavgaya dönüşmeyen tartışma ortamı sağlayabilmeleri hedeflenir.

İlişki ve çift terapisi ilişkide yaşanan pek çok krizin çözülmesi ve ilişkinin onarılmasına hizmet ettiği gibi, devam etmesi mümkün olmayan ilişkilerin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesine de yardımcı olabilir.

İlişki ve çift terapisi evli ve evli olmayan bireyler ile çift ya da bireysel olarak ilerleyen bir süreçtir. Bireylerin sorunlarını doğru tanımlamalarını, birbirlerini doğru anlamalarını, ortak hedeflerine hizmet edecek çözümlerde uzlaşmalarını sağlar.

İlişki ve Çift Terapisi Çalışma Alanları

  • Evlilik öncesi hazırlık,
  • İletişim problemleri,
  • Güven sorunu,
  • Aldatma,
  • İlişki içinde kendini yetersiz, değersiz hissetme.
  • Anlaşılmama hissi
  • Ayrılık isteği
  • İlişkide mutsuzluk
  • Kavga etme, sürekli çatışma