Ergen Danışmanlığı

Ergenlik dönemi gelişim önemli ve zorlu evresidir. Bu dönemde fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve kişilik gelişim alanlarında yaşanan hızlı değişime uyum sağlamak gerekmektedir. Bazı ergen bireyler yaşanan büyük değişime uyum sağlamakta zorlanabilir ve aile ve çevresi ile çatışma yaşayabilir, en önemlisi de içsel çatışma içine, kimlik bunalımı içine girebilir.

Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanan problemler karşısında aile ile iş birliği içinde psikolojik desek almak önemlidir. Bazen sadece davranış değişimine yönelik rehberlik yaşanan sorunların çözümünde yardımcı olabilir.

Ergenlik Dönemi Çalışma Alanları

 • Okul ile ilgili güçlükler
 • Akademik başarısızlık
 • Ders çalışma güçlüğü
 • Sınav ve performans kaygısı
 • Meslek seçimi ve kariyer gelişimi
 • Öfke kontrol problemi
 • Şiddet ve saldırganlık
 • Bağımlılık (Oyun, internet vb.)
 • İçe kapanıklık
 • Sosyalleşme sorunları ve sosyal beceri geliştirme
 • Özgüven eksikliği
 • Çekingenlik ve utangaçlık
 • Kimlik gelişimiyle ilgili sorunlar
 • Depresyon
 • Mutsuzluk
 • Kaygı ve korkular
 • Sosyal Fobi
 • Panik Bozukluk
 • Boşanmaya Hazırlık ve Uyum
 • Ailede ölüm ve yas
 • Travma
 • Aile ilişkilerinde sıkıntılar
 • İletişim sorunları
 • Akran ilişkilerinde sorunlar