Dikkat Eksikliği

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum

Kişinin yaşına, sosyal ve kültürel özelliklerine oranla konsantre olmada güçlük çekmesi, unutkan olması, dağınık olması, işlerini organize etmede güçlük çekmesi, bir işe konsantre olduktan sonra basit uyaranla çok kolay dikkatinin dağılması, dikkat “sabır” gerektiren işlerden kaçınması ve sık sık basit dikkat hataları yapmasıdır. Burada önemli olan nokta bu belirtileri sadece görev ve sorumluluk alanında olmasıdır. Bilgisayar, televizyon yada kişinin sevdiği bir şeye dikkat eksikliği olmaz.

Dikkat Eksikliği Belirtileri (DEB)

 • Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara vereme ya da  okul ödevlerinde, işlerinde ya da diğer etkinliklerinde dikkatsizce hatalar yapar.
 • Çoğu zaman üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı etkinliklerde dikkati dağılır.
 • Doğrudan kendisiyle konuşulduğunda çoğu zamana dinlemiyormuş gibi görünür.
 • Çoğu zaman yönergeleri izlemez ve okul ödevlerini, ufak tefek işleri ya da işyerindeki görevleri tamamlayamaz.
 • Çoğu zaman üzerine aldığı görevleri ve etkinlikleri düzenlemekte zorluk çeker
 • Çoğu zaman üzerine aldığı görevler ya da etkinlikler için gerekli olan şeyleri kaybeder(öreğin oyuncaklar, okul ödevleri, kalemler, kitaplar yada araç-gereçler)
 • Çoğu zaman sürekli mental (beyinsel)çabayı gerektiren görevlerden kaçınır, bunları sevmez ya da bunlarda yer almaya karşı isteksizdir.
 • Çoğu zaman dikkati dış uyaranlarla kolaylıkla dağılır.
 • Günlük etkinliklerde çoğu zaman unutkandır.

Bunlar incelendiğinde bir kısmının sizin çocuğunuzda bulunduğunu, bir kısmının ise bulunmadığını göreceksiniz. 9 maddeden 6 sı var ise dikkat eksikliği olabileceğini düşünün.

Program Amacı :

Davranışçı terapi elemanları ile desteklenmiş nöro-psikolojik bir program olan Attentioner programı ile;

 • Çocukların seçici dikkatlerini daha iyi toplamaları,
 • Bireysel denetleme mekanizmalarını geliştirmeleri,
 • Arzulanan sosyal davranış biçimlerini kazanmaları amaçlanır.

Programın Etkisi:

 • Programda beynin sistematik olarak artan düzeyde çoklu uyaranlarla karşılaştırılarak, bilişsel fonksiyonların seviyesi arttırılır.
 • Program ile beyinde yeni aktif yolaklar oluşturulur, eskiyen/hatalı yolaklar yenilenir.
 • Sonuç olarak, işlevsellik onarılır.

Uygulama:

Bireysel veya grup uygulanabilen 15 oturumluk yapılandırılmış bir programdır.

Oturumlar 40-60 dakika sürer ve hafta bir uygulanır. Her oturumda ortalama 4 görev ve bir ev ödevi bulunmaktadır. Görevler ve ev ödevleri ile çocukların farklı sorun çözme becerilerini geliştirmeleri, organize olabilmeleri ve aktivite başlatabilmeleri kolaylaştırılır. Ödül sistemi ve sosyal davranış kartları ile sosyal davranışların gelişmesi, dürtüselliğin önüne geçilmesi hedeflenir. Grup olarak uygulanması ile rekabet ruhuna uygun motivasyonun gelişmesi, ödül sistemi ile davranış düzenlemesi, günlük hayat sorunlarının simüle edilmesi sağlanır.

Hedef Kitle:

7 – 14 Yaş grubundaki Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DEB) tanısı almış veya sınava hazırlanan, dikkat problemi yaşayan çocuklar

Hedef Gelişim Alanı:

Attettioner programı ile dikkatin dört yürütücü işlevi geliştirmeyi hedefler.

Bunlar;

 • Odaklanma: Uyaranları önem sırasına göre sıralayarak gerekli reaksiyonu gösterme)
 • Bölünmüş dikkat: Aynı anda 2 veya 3 işi, ödevi yapabilmek yapabilmek
 • Zindelik: (Dış uyaranlara yaşa uygun yanıt vermek)
 • Uyanıklık: (Değişen uyaran se9rilerinin farkına varmak ve uyaran şiddetinin azalmasına rağmen dikkati sürdürebilmek) alanlarının geliştirilmesi hedeflenir.