Gottman Çift Terapisi

Çift terapisinde Gottman yöntemi, Dr. John Gottman 1970’li yıllarda başlayan ve günümüze kadar devam eden bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. 1970 yılından beri titizlikle yapılmakta olan bu araştırmalar, dünyada çiftlerle yapılan ilk ve en kapsamlı araştırma özelliğine sahiptir.

İlişki terapisinde dünya üzerinde gerçekleştirilen araştırma temeline sahip ve geçerli bilimsel kanıtlara dayanan tek yöntem olarak, John ve Julie tarafından geliştirilen Gottman Terapisidir.

Gottman çift terapisi yöntemi ilişki problemlerinizi aşmak ve güçlü, sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak için size özel terapi sürecine dahil olmanız, bugün ve gelecekte gerekli olacak ilişki becerilerine sahip olmanız sağlanmaktadır.

Değerlendirme Süreci

Gottman çift terapileri ayrıntılı bir değerlendirme ile başlar. Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış değerlendirme araçları, yapılandırılmış çift ve bireysel değerlendirme görüşmeleri ve ilişki değerlendirme testlerinin yanıtlanmasının ardından değerlendirme süreci tamamlanır. İlişkinizi tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde bilimsel yöntemlerle değerlendirdikten sonra size ilişkinizle ilgili ve çift terapisi süreci için bir yol haritası olma özelliği taşıyan bir değerlendirme sunularak ihtiyaç duyduğunuz desteğin en etkin biçimde verilmesi sağlanır.

Gottman Çift Terapisi Süreci

İlişki değerlendirme sürecinin ardından çift terapisi süreci başlar. Terapi süreci sizin özel ihtiyaçlarınız ve hedeflerinize göre şekillenir. Çiftin süreç boyunca gelişimi ve ilişki tatmini de değerlendirilir. İlişkide belirlenen hedeflere ulaşılması, ilişki becerilerinin kazanılması ve ilişki tatminin sağlanması ile seans sıklığı azalarak çift terapisi seansları sona erdirilir.

Terapi seanslarının sonlanmasının ardından çiftlere 6 ve 12 ay gibi belli aralıklarla ulaşılarak ilişkinin terapiden sonraki gidişatı ile ilgili takip görüşmeleri düzenlenir. Bu takip görüşmelerinin amacı, çiftin terapiden sonra ilişkileri ile ilgili herhangi bir zorluk ya da nüks yaşama ihtimalini azaltmak ve gereken müdahalelerin yapılmasını sağlamaktır.

Gottman Çift Terapisi ile;

  • Her bir partner ilişki geçmişlerini, ilişki felsefelerini ve terapi hedeflerini çift terapisti ile paylaşır.
  • İlişkinin değerlendirilmesi ile partnerlerin anlaşmazlık içinde olduğu konular belirlenir ve üzerinde çalışılır.
  • Çiftler, araştırma temelli bileşenlerle sağlıklı ilişkilerde bulunan becerileri edinir.
  • İlişkideki ilgi, beğeni ve saygı sistemini destekleyerek çiftleri bir arada tutmak önceliklidir.
  • İlişkide güveni geliştirmekten, duygusal kopukluğa, çatışmaları ve diğer pişmanlık yaratan durumları onarmaya kadar iyi bir ilişkinin bütün unsurlarını iyileştirmek ve bu alanda beceriler geliştirmek hedeflenir.
  • Çift terapistinin desteği ve koçluğu ile ilişkide olması gereken İletişim becerileri edinilir.
  • Çiftlerin, terapinin ardından ilişkileri için gerekli olan araçları ve yöntemleri öğrenmesi sağlanır.
  • Çift terapisi odaklandığı ilişki becerilerinin yanı sıra, partnerlerin birbiri ile derinden bir bağ kurmalarını sağlayacak olan ilişki dinamiklerini ortaya çıkarmalarını sağlar.